privacy- en cookiebeleid

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.tica.nl bezoekt. TICA Aalsmeer BV belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan TICA wordt niet aan derden doorgegeven. Persoonlijke gegevens worden door TICA uitsluitend gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft verzocht, bijvoorbeeld wanneer u heeft aangegeven dat u nieuws per mail en/of post wilt ontvangen.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij tica.nl

privacy- en cookiebeleid

Privacy Policy voor bezoekers van tica.nl

1. Beheer
De website www.tica.nl staat onder beheer van TICA Aalsmeer B.V. De contactgegevens zijn te vinden op onze website.

2. Gegevens van bezoekers
2a TICA zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. TICA gebruikt de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden:

2b Het sturen van een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2c Het sturen van een mail over acties op TICA of tica.nl. Wanneer u deze mails niet meer wilt
ontvangen kunt u zich afmelden via een link in de email.
2d wanneer wij hier van rechtswege een verzoek toe krijgen.

3. Website
De website van tica.nl gebruikt cookies om de voorkeuren van de bezoeker te onthouden. Wanneer u het gebruik van cookies niet op prijs stelt kunt u dit instellen in de Internet Opties van uw webbrowser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij TICA. De contactgegevens staan vermeld op onze website.

5. Disclaimer
TICA is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor Klanten van tica.nl

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden tica.nl gebruikt de door de klant verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van een bevestigingsmail van de bestelling.
1c Het verzenden van de bestelling.

2. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien en te wijzigen. Dit kan via de website of persoonlijk bij TICA. U kunt ons ook schrijven:

TICA Aalsmeer BV, afdeling webshop
Bescherming persoonsgegevens
Randweg 155
1422 ND Uithoorn